Navigačné menu

Preskočiť navigáciu

Podporené projekty

1. Názov žiadateľa: Jakub Kmeť (iniciatíva Parkotvor)
Podpora: 1 000 €
Názov projektu: Príbehy parku
Miesto realizácie: Prievidza

Život ľudí sa skladá z menších príbehov – to isté však platí aj o parku. V jeho minulosti sa pretína oficiálna história s minulosťou ako ju zažívali ľudia. Iniciatíva Parkotvor sa snaží presvedčiť občanov, že park Skotňa je ich miestom, o ktorého podobu sa môžu pričiniť. V spolupráci s inými miestnymi skupinami sprístupnia (neznáme) historické informácie na informačných tabuliach priamo v parku. Vďaka nim bude vidieť, že park nie je len priestorom venčenia psov, ale priestorom s veľkým príbehom.

2. Názov žiadateľa: DHZ v Podhorí
Podpora: 1 000 €
Názov projektu: Zreštaurovanie studničky v blízkosti budovy DHZ v Podhorí a osadenie sochy sv. Floriána, patróna hasičov
Miesto realizácie: Podhorie

Cieľom projektu je zreštaurovanie studničky, ktorá sa nachádza na trase náučného chodníka Žakýlske pleso, ktorý prechádza krásnou prírodou obce Podhorie. Chcú tak sprístupniť pre občanov a turistov ďalší z miestnych vodných zdrojov. Studnička je situovaná vedľa „obecnej hasične“ – budovy DHZ v Podhorí. Aktuálne nie je studňa využívaná, je zanesená, okolie je neupravené. Je potrebné spraviť terénne úpravy, vyčistiť a prehĺbiť studňu, z kameňa ju obmurovať, vybudovať nad studňou strechu, vytvoriť malé sedenie .

3. Názov žiadateľa: Nadácia Baden-Powella
Podpora: 900 €
Názov projektu: Vyhliadka na kalvárií
Miesto realizácie: Banská Štiavnica

Horný kostol na vrchole Banskoštiavnickej kalvárie má za sebou prípravné práce, ktoré ho zachránili pred zrútením, no stále nie je prístupný verejnosti spolu so svojimi dvoma vežami. Cieľom projektu je sprístupnenie jednej z veží kostola, ktorá poskytuje nádherný výhľad, inštaláciou osvetlenia a uprataním jej priestorov. Ďalej úprava vyhliadky v okolí kostola, osadením lavičiek, košov, spevnenie rozpadajúceho sa chodníka vedúceho ku kostolu a upratanie okolia od odpadu a náletu drevín, ktoré bránia výhľadu a obmedzujú pohyb. Skrášlia tak túto mimoriadnu historickú pamiatku na ktorú je každý Štiavničan právom hrdý, umožnia ešte lepší výhľad na celú Banskú Štiavnicu a okolité Štiavnické vrchy. V neposlednom rade spríjemnia záver náročného výstupu na kalváriu, po ktorom si miestny obyvatelia, domáci aj zahraničný turisti všetkých generácií radi vydýchnu na lavičke a pokochajú sa nádherným výhľadom.

4. Názov žiadateľa: Teplá – Žakýl, občianske združenie
Podpora: 1 000 €
Názov projektu: Štepnica – vybudovanie záhrady na rozmnožovanie stromov
Miesto realizácie: Podhorie

V rámci projektu chcú vytvoriť v obci Podhorie Štepnicu - záhradu na rozmnožovanie stromov, ktorá bude zároveň slúžiť aj ako menšia oddychová zóna pre obyvateľov a návštevníkov obce. Chcú využiť skúsenosti ešte žijúcich spoluobčanov, ktorí sa voľakedy v obci venovali ovocinárstvu. Zároveň nadviažu na históriu, kedy v obci pôsobil spisovateľ Jozef Horák, ktorý učil deti ako očkovať a ošetrovať stromy. Založil obecnú Štepnicu presne na tom mieste, kde by ju chceli teraz vybudovať , na mieste, ktoré všetci obyvatelia nazývajú Štepnica.

5. Názov žiadateľa: OZ OTVOR DVOR
Podpora: 1 000 €
Názov projektu: PÓSCH REVITAL
Miesto realizácie: Rožňava

Projekt má za cieľ revitalizovať park Póschovej záhrady v širšom centre Rožňavy. Park je zanedbaný a dlhodobo neudržiavaný. V spolupráci s mestom a aktívnym občanmi Rožňavy chcú do parku znovu priniesť život, upratať ho, obnoviť lavičky a upraviť zeleň. Zároveň chcú uviesť do prevádzky nefungujúcu fontánu a umelé jazierko, ktoré je ústredným prvkom Póschovej záhrady.

6. Názov žiadateľa: OZ Naše Zálesíčko
Podpora: 1 000 €
Názov projektu: Záleský maják na Malom Dunaji s vyhliadkou a školou na vode
Miesto realizácie: Zálesie

Zámerom projektu je vytvoriť miesto prístupné verejnosti, ktoré by vtiahlo rieku Malý Dunaj do obce resp. pritiahlo by obec k rieke. Pri konečnej zástavke autobusov prímestskej dopravy a pri mieste Záleskej lodenice na nábreží Malého Dunaja na briežku s výčnelkom (poloostrovom) chceme vybudovať priestor na rekreáciu v prírode a pozorovanie jej prejavov. Tomuto cieľu by malo napomôcť vybudovanie iniciačného prvku – majáku – rozhľadne so školou na vode.

7. Názov žiadateľa: MZ YMCA Hrhov
Podpora: 1 100 €
Názov projektu: Most k stratenému vodopádu
Miesto realizácie: Hrhov

V strede obce Hrhov sa nachádza 15 metrov vysoký vodopád – najväčší v Slovenskom krase . Okolo neho je vytvorení park s niekoľkými terasami a travertínovou stenou. Vysoké stromy poskytujú miesto pre oddych v horúcich letných dňoch. Idylickú atmosféru narúša skutočnosť, že areál vodopádu je pred cudzím návštevníkom doslova ukrytý. Preto sa rozhodli zrekonštruovať drevený most, ktorý k nemu vedie. Chcú naň obsadiť drevenú klenbu s gravírovaným nápisom „Hrhovksý vodopád“ – „Görgői vízesés“ .

8. Názov žiadateľa: Združenie Slatinka
Podpora: 1 000 €
Názov projektu: Cestou do Slatinky
Miesto realizácie: Zvolen

Cez dedinu Slatinka pri Zvolene nakreslili v roku 1954 štátni plánovači priehradu - tá odvtedy ovplyvňuje život širokého okolia, aj keď sa dodnes nepostavila. Za desaťročia obmedzovaní sa takmer prerušili prirodzené väzby v dedine, zanikli mnohé tradičné miesta stretnutí, zabudlo sa na miestne unikátnosti. Dnes však dedina opäť ožíva – znovu tu žijú trvalí obyvatelia, potomkovia pôvodných obyvateľov aj novousadlíci obnovujú domy a cez prázdniny a víkendy sa počet obyvateľov zvyšuje. Stále viac ľudí sem chodí po náučnom chodníku, prejsť sa alebo sa len pozrieť na dedinu, o ktorej „sa hovorí“. Aby zvýšili atraktivitu dediny, zlepšili stav verejných priestorov a najmä vytvorili nové väzby v miestnej komunite, chcú dobrovoľníckymi brigádami obnoviť štyri tradičné miesta stretnutí a zastavení v dedine Slatinka – osadiť tu atraktívne prvky, lavičky, smerovníky, informačné tabule - výsledkom projektu bude krajšia dedina, silnejšia miestna komunita, radosť a nádej, pretože napriek všetkému, my chceme žiť v našej Slatinke.

9. Názov žiadateľa: Vnútroblok, o.z.
Podpora: 1 000 €
Názov projektu: Mobilné záhrady 2014
Miesto realizácie: Bratislava

Mobilné záhrady sú príjemné susedské priestory, ktoré dočasne obsadzujú nevyužívané pozemky. Preto sú mobilné – pestuje sa v prenosných drevených boxoch, ktoré sa v prípade sťahovania záhrady dajú jednoducho premiestniť na nový pozemok. V roku 2013 vznikla prvá mobilná záhrada na Sasinkovej 21 v Bratislave a v roku 2014 chceme založiť ďalšiu. Aby viac ľudí žijúcich v Bratislave malo možnosť vypestovať si vlastnú zeleninu, spoznať susedov, ukázať svojmu dieťaťu, ako vyzerá rastúci hrášok a zažiť pocit podieľania sa na zlepšovaní svojho mesta.

10. Názov žiadateľa: OZ Fészek
Podpora: 1 000 €
Názov projektu: Obnova parku a amfiteátra v historickom centre mesta Veľký Meder
Miesto realizácie: Veľký Meder

Občianske združenie Fészek v spolupráci s inými organizáciami by chcel podporiť kultúrny život mesta Veľký Meder. Spravili by to tak, že by obnovili zničený amfiteáter, vyčistili by park, vysadili by stromy, a tým by vytvorili príjemné prostredie v historickom centre mesta. Takto vyčistený park s obnoveným amfiteátrom by mohol slúžiť všetkým generáciám - čo sa týka obyvateľov mesta - od detí až po dôchodcov. V obnovenom parku by si našli príjemné prostredie aj medzinárodný turisti, ktorí pravidelne navštevujú mesto kvôli termálnemu kúpalisku. Vytvorenie tohto miesta by bolo dôležité aj pre znevýhodnené deti a mládež.

11. Názov žiadateľa: MÝTO o.z.
Podpora: 1 000 €
Názov projektu: Kamenná studňa na Mýte
Miesto realizácie: Svätý Anton

Projekt má za cieľ vybudovať v historickom centre Obce Svätý Anton kamennú studňu s kamenným napájadlom, do ktorého bude pritekať čerstvá pramenitá voda. Kamenná studňa by dotvárala historické centrum obce a oddychovú zónu. Práve tu by mohli občania, návštevníci regiónu a turisti tráviť svoj voľný čas, posedieť si na drevnej lavičke v blízkosti historickej studne, oddýchnuť si, načerpať energiu a samozrejme do kamennej studne vhodiť mincu v nádeji, že im prinesie šťastie. Kamenná studňa bude situovaná v historickom jadre obce na mieste pôvodného kamenného napájadla, ktoré sa v tejto oblasti nachádzalo v 14. storočí. Kamenná studňa bude vybudovaná tak, aby zapadala do historického koloritu obce, pričom na jej výstavbu budú použité miestne prírodné materiály a pri výstavbe budú zachované regionálne architektonické znaky.

12. Názov žiadateľa: Občianske združenie Prameň krásy
Podpora: 1 000 €
Názov projektu: Rekonštrukcia amfiteátra v Španej Doline
Miesto realizácie: Špania Dolina

Projekt je zameraný na rekonštrukciu lavičkovej časti amfiteátra nachádzajúceho sa za kostolom v Španej Doline, čím sa vytvorí pohodlné, zmysluplné, funkčné a bezpečné priestranstvo na realizáciu podujatí určených širokej verejnosti. Takto obnovený priestor bude slúžiť pre potreby miestnej komunity i širšej verejnosti, ktorá by mala záujem o využívanie verejného priestranstva v tejto lokalite. Realizácia projektu prispeje k rozvoju regiónu a zvýšeniu atraktivity tejto lokality.

13. Názov žiadateľa: Kaspián, oz
Podpora: 1 000 €
Názov projektu: Kaspián vo farbách
Miesto realizácie: Bratislava

Predkladaný projekt vychádza z potrieb komunity zlepšiť priestor, v ktorom trávia svoj voľný čas. Prvou aktivitou v projekte bude maľovanie priestorov klubu pre deti a mládež, súčasťou bude aj graffiti jam, zameraný na maľovanie vonkajších priestorov budovy. Druhá časť projektu pozostáva z maľovania prekážok skateparku. Zámerom je vytvoriť priestor na trávenie voľného času Petržalských detí, kde vykonáva terénnu a klubový práci OZ Kaspián.

14. Názov žiadateľa: Združenie Storm
Podpora: 1 000 €
Názov projektu: Centrum K.
Miesto realizácie: Nitra

V projekte chcú skrášliť areál Komunitého centra v Nitre, medzi panelovými domami chcú urobiť miesto na trávenie voľného času, či posedenie s rodinou. Tu vytvoria miesto pre posedenie a vonkajšiu knižnicu, v ktorej si ľudia môžu požičiavať a vymieňať knihy.