Navigačné menu

Preskočiť navigáciu

Podporené projekty

1. Názov žiadateľa: Združenie na záchranu Lietavského hradu
Darovaná suma: 1 450,00 EUR
Názov projektu: Vytvorme expozičnú miestnosť na zrúcanine!
Mesto realizácie: Lietava

Združenie sa už 11 rokov podieľa na záchrane hradu Lietava. Na budúci rok chcú vybudovať 2. Nadzemné podlažie existujúcej historickej veži na zrúcanine hradu. Vo vytvorenom priestore sa bude nachádzať výstavná miestnosť hradu, s exponátmi a replikami, ktoré priblížia históriu hradu a podobu hradu pred zánikom. Na projekte sa budú podieľať dobrovoľníci v spolupráci s odborníkom. Počas 4 týždňov sa vzdelajú v práci s drevom a rekonštrukciou zrúcaniny.

2. Názov žiadateľa: Základná organizácia č. 6 Slovenského zväzu ochrancov prírody a krajiny
Darovaná suma: 1 375,00 EUR
Názov projektu: Záchrana kríža na Roháči - symbolu Kvačianskej doliny
Mesto realizácie: Bratislava

Kvačianska dolina spolu s jedinečnými pamiatkami na Oblazoch je obľúbeným miestom veľkého množstva návštevníkov. Ľudia z tohto regiónu na vrchole náročného stúpania postavili v roku 1860 pieskovcový kríž, ktorý je zástavkou každého pocestného, pretože z miesta, na ktorom stojí je nádherný výhľad do celej Kvačianskej doliny. Pieskovcový kríž čoraz rýchlejšie chátra. Cieľom projektu je jeho rekonštrukcia.

3. Názov žiadateľa: Divadlo z pasáže, n.o.
Darovaná suma: 1 660,00 EUR
Názov projektu: Opravme si fontánu
Mesto realizácie: Banská Bystrica

Profesionálne komunitné divadlo buduje v meste Medzinárodné centrum pre umenie. Priestor získali do dlhodobého prenájmu priamo pri hlavnom námestí, ktorého súčasťou je veľká záhrada. Cieľom projektu je skultúrnenie záhrady a hlavne fontány, ktorá je jej súčasťou. Zrekonštruovaním starej historickej fontány chcú obnoviť ducha tejto záhrady. Tu budú mať ľudia možnosť oddychu.

4. Názov žiadateľa: Združenie občanov pre rozvoj aktivít mesta Detva "Aktívne mesto"
Darovaná suma: 1 650,00 EUR
Názov projektu: Informujme všetkých, ako znižovať záťaž na ŽP
Mesto realizácie: Detva

Mesto Detva sa v roku 2001 prihlásilo do súťaže Európske hlavné mesto Biodiverzity. Projekt je zameraný na skrášlenie verejného priestranstva v centrálnej časti historického jadra. Umiestnením informačno – propagačnej tabule o alternatívnych zdrojoch energií a ich možnosti využitia na Podpolaní. Návrhy na túto tabulu budú robiť deti, dobrovoľníci, a grafici. Prebehnú workshopy v štyroch miestnych materských škôlkach kde deti vytvoria obraz o problematike životného prostredia a alternatívnych energií. Následne ich pripravia do finálnej podoby grafici a umiestnia ich dobrovoľníci.

5. Názov žiadateľa: Obec Korytárky
Darovaná suma: 1 460,00 EUR
Názov projektu: Pamätná izba v Korytárkach zameraná na fujaru, ktorá je zapísaná ako kultúrne dedičstvo UNESCO
Mesto realizácie: Korytárky

Obec už 12 rokov realizuje Celoslovenské prehliadky fujarášov. Preto sa tu každoročne stretávajú umelci, ktorým učarovala fujara. Z tohto dôvodu chcú v obci zriadiť pamätnú izbu v kultúrnom dome. Jena časť izby bude venovaná fujare a jej histórií a druhá na život našich predkov – ako žili, ako sa obliekali, pracovali, zarábali. V izbe sa budú nachádzať fujary, píšťalky, korytá, gelety, črpáka, krosná, kolovrátky, kroje, opasky, valašky...

Obec Korytárky projekt nerealizovala. 

6. Názov žiadateľa: Obec Gerlatov
Darovaná suma: 1 360,00 EUR
Názov projektu: Obnova kultúrneho dedičstva - ZVONICA ZÁVADKA
Mesto realizácie: Terňa

Zvonica v miestnej časti Závadka je na cintoríne, ktorý je od roku 1991 súčasťou obce. Zvonica bola postavená asi v roku 1870 využíva sa pri pietnych a cirkevných sviatkoch. Ľudia v obci, ktorý sa budú na rekonštrukcii dobrovoľnícky podieľať chcú aby bola zvonica zachovaná aj pre ďalšie generácie, pretože patrí k scenérii terénu, je viditeľná do širokého okolia. 133 obyvateľov by chcelo počuť znovu jej zvonenie.

7. Názov žiadateľa: Obec Vígľašská Huta - Kalinka
Darovaná suma: 800,00 EUR
Názov projektu: Vyčistenie minerálneho prameňa "VERA" a oprava informačnej tabule
Mesto realizácie: Slatinské Lazy

Už uhorský magnát Kiss Mihály vedel oceniť a zarobiť na minerálnom prameni VERA. V roku 1883 ju začal plniť a expedoval nielen v Uhorsku, ale až do zámoria – Egypt, Chile, Brazílie, USA...
Dnes sa už prameň nevyužíva na komerčné účely, ale miestny ľudia ju stále pijú a naberajú do zásoby.
Prameň však nutne potrebuje údržbu, vyčistiť, vymeniť prítokové potrubie. A obnova turistických informačných tabúl o histórii i súčasnosti prameňa.

8. Názov žiadateľa: OZ Jablonka
Darovaná suma: 1 500,00 EUR
Názov projektu: Ekopark pri Kaplnke
Mesto realizácie: Jablonové

Ľudia v zdužení si uvedomujú, že vzťah k prírode sa vytráca a mladí ľudia trávia menej času pobytom na čerstvom vzduchu. Za dôležité považujú rozvíjať dobrovoľnícku činnosť v tomto regióne. V projekte pokračujú v budovaní „ekoparku“ pri Kaplnke sv. Urbana pri Rohožníku. Vytvoriť eko zónu pomôže záhradný dizajnér – plánujú vysadiť stromy, krov, inštalovať lavičky a vytvoriť zónu pre deti.

9. Názov žiadateľa: Občianske združenie Pajštún
Darovaná suma: 1 534,00 EUR
Názov projektu: Pajštúnsky rínek - verejný park v Borinke
Mesto realizácie: Borinka

Dobrovoľníci združenia chcú vytvoriť Pajštúnsky rínek – multifunkčný priestor pre deti a dospelých. Budú tu hojdačky, šmykľavka, preliezačka, altánok, bezbariérová cestička určená pre vozíčkarov, detské bicykle a odrážadlá. Tínedžerov by mala potešiť lezecká stena a trampolína. Priestor bude vybudovaný ako zelené námestíčko, všetky prvky budú z prírodných materiálov a dreva.

10. Názov žiadateľa: Obec Bernolákovo
Darovaná suma: 1 660,00 EUR
Názov projektu: Informačný stôl - okno do sveta
Mesto realizácie: Bernolákovo

Obec Bernolákovo zriadilo oddychovú zónu pre všetkých občanov v obci. Takúto zónu s detským ihriskom, lavičkami obec zriadila pri potoku Čierna voda, časť Žabák. Konajú sa tu kultúrne akcie, športové zápolenia, opekačky...Obec chce toto miesto zveľaďovať a dopĺňať o nové originálne komponenty. Vďaka tomuto projektu budú mať nové slnečné hodiny.

11. Názov žiadateľa: Obec Vyšný Komárnik
Darovaná suma: 1 000,00 EUR
Názov projektu: Revitalizácia verejného priestoru s obnovou obecnej studne
Mesto realizácie: Vyšný Komárnik

Zámerom je rekonštrukcia starej studne v centre obce. Rekonštrukcia bude realizovaná tak aby zachovali vidiecke prvky s použitím prírodného materiálu.

12. Názov žiadateľa: Lyžiarsky klub
Darovaná suma: 1 150,00 EUR
Názov projektu: Čergov- miesto športu v prírode
Mesto realizácie: Sabinov

Lyžiarsky klub chce osadiť dve informačno náučné tabule v regióne Čergovského pohoria. Tabule budú informovať o možnostiach turistiky, cykloturistiky, zjazdového aj klasického lyžovania a skialpinizmu v Čergovskom regióne.