Navigačné menu

Preskočiť navigáciu

Podporené projekty, 5. ročník

1
Názov žiadateľa: Arcidiecézna charita Košice, Rómske komunitné centrum
Darovaná suma: 1 600,00 EUR
Názov projektu: Autobusová zastávka bude kaplnkou
Mesto realizácie: Košice

Mesto Lipany má 6000 obyvateľov, z nich sa časť hlási k Rómskej národnosti. V Obci pracuje Rómske komunitné centrum už do roku 1995. Každú sobotu prebieha v osade bohoslužba pri kríži, ktorí si postavili Rómovia sami. Pri kríži je postavená provizórna kaplnka - z autobusovej zastávky. V projekte chcú zastávku svojpomocne zrekonštruovať na kaplnku. Rekonštrukcia bude realizovaná s obyvateľmi osady a dobrovoľníkmi. Projekt bude podporený aj z predaja knihy, ktorú napísal miestny kaplán.

2
Názov žiadateľa: Dubova Colonorum
Darovaná suma: 1 660,00 EUR
Názov projektu: Dubova Colonorum - záchrana kostolíka
Mesto realizácie: Sedliacká Dubová

Kostolík v sedliackej Dubovej je krásnou dominantou Oravy nachádzajúcou sa v blízkosti Oravského hradu. Kostolík potrebuje záchranu, pretože padajúce kamene ohrozujú turistov a prispievajú ku chátraniu kostolíka. Cieľom projektu je zorganizovať tábory dobrovoľníkov, ktorí svojou prácou prispejú ku konzervácii ruín kostolíka, ktorý treba aj staticky zaistiť.

3
Názov žiadateľa: Občianske združenie ABELAND
Darovaná suma: 1 600,00 EUR
Názov projektu: Prístrešok pre múzeum a ihrisko pre deti
Mesto realizácie: Lozorno

Abeland je rozprávkové miesto učupené v údolí, 800 m od vodnej nádrže Lozorno smerom do Malých Karpát. Túto rozprávkovú farmu vedie rodina so siedmimi deťmi. Všetci koho zaujímajú tradičné remeslá ako je kováčstvo, hrnčiarstvo, drevorezbárstvo a taktiež výtvarné a divadelné umenie, sú tu vítaní. Z projektu bude vybudovaný drevený altánok potrebný na tvorivé dielne. Altánok bude vybudovaný svojpomocne.

4
Názov žiadateľa: Divadlo Pôtoň, n. o.
Darovaná suma: 1 651,00 EUR
Názov projektu: Umelecká záhrada
Mesto realizácie: Bátovce

V obci Bátovce pri Leviciach, s 1 060 obyvateľmi chcú vytvoriť oddychovú aj umeleckú zónu pre širokú verejnosť. Objektom projektu sú parcely priľahlé k stavbe kultúrneho domu, ktoré má Divadlo Pôtoň v dlhodobom prenájme. Dobrovoľníci chcú vybudovať drevené pódium, kultivovať zatrávnenie záhrady a drevín, osadenie piatich lavičiek. V parku sa budú konať koncerty, divadelné predstavenia, ale aj inštalácie sochárskych či výtvarných diel miestnych umelcov.

5
Názov žiadateľa: Združenie Slatinka
Darovaná suma: 1 295,00 EUR
Názov projektu: Vtáčkárske mólo
Mesto realizácie: Zvolen

V meste Zvolen je mestský park, v ktorom žije množstvo vzácnych druhov organizmov - od húb, hmyzu, obojživelníkov a vtákov. V tomto parku chcú dobrovoľníci združenia vytvoriť niekoľko miest, ktoré budú súčasťou informačného systému. Chcú inštalovať návrhy študentov ekológie a environmentalistiky a drevárskeho priemyslu. Vytvorené budú tieto prvky: mólo pre ornitologické pozorovanie vtáctva, lavičku v blízkosti jazierka, mostíky a vtáčí hotel na Laniciach (vtáčie búdky), ktoré vytvoria študenti v rámci svojich prác a navrhli ich na konkrétne miesta.

6
Názov žiadateľa: DUK- Detvianska Umelecká Kolónia
Darovaná suma: 1 000,00 EUR
Názov projektu: Úprava s rekonštrukcia parku hrdinov v Detve
Mesto realizácie: Detva

DUK- Detvianska Umelecká Kolónia je združením umelcov, výtvarníkov, sochárov, architektov, fotografov, ktorí chodia tvoriť svoje diela na Podpoľanie a do Detvy. Títo umelci chcú zrekonštruovať 6 m vysokú sochu, ktorá stojí v centre starej Detvy. Socha hrdinov je už 50 rokov v pôvodnom stave a potrebuje obnovu.

7
Názov žiadateľa: Občianke združenie Zelený kameň
Darovaná suma: 1 660,00 EUR
Názov projektu: "Separuj odpad a chráň zeleň v meste"
Mesto realizácie: Snina

Členovia zduženia sa starajú o obnovu mestského parku v Snine. Cieľom projektu je vytvorenie vhodných podmienok separácie druhotných surovín v lokalite mestského parku a následnú osvetu o potrebe zachovávať a chrániť mestskú zeleň. Ochrana zelene v mestách a separácia odpadu veľmi úzko súvisia.

8
Názov žiadateľa: Občianske združenie Podjavorinskej deti
Darovaná suma: 360,00 EUR
Názov projektu: Dokončenie verejného detského ihriska v Bzinciach pod Javorinou
Mesto realizácie: Bzince pod Javorinou

Bzince pod Javorinou ležia pri Novom meste nad Váhom s 2080 obyvateľmi. V tejto obci pred rokom začali rekonštruovať detské ihrisko. Ihrisko nie je stále dokončené. Z projektu by chceli domaľovať voľnú betónovú stenu maľbou.

9
Názov žiadateľa: OZ ResetH
Darovaná suma: 901,00 EUR
Názov projektu: ODDYCHOVÁ ZÓNA
Mesto realizácie: Hažín

V obci Hažín, ktorá leží v okrese Michalovce a má 460 obyvateľov nemajú materskú škôlku. Pre matky a deťmi je ťažké nájsť si miesto na stretávanie. V obci si chcú rodičia detí preto svojpomocne vytvoriť malé detské ihrisko s jednoduchými drevenými preliezkami, hojdačkou a vonkajším stolnotenisovým stolom.

10
Názov žiadateľa: Obec Mokrá Lúka
Darovaná suma: 1 600,00 EUR
Názov projektu: Rekonštrukcia studni v obci Mokrá Lúka
Mesto realizácie: Revúca

Obec Mokrá Lúka sa nachádza južne od Revúcej, má 536 obyvateľov. V minulosti boli v studne v obci tradíciou, po vybudovaní vodovodu boli zasypané, zanedbané. Ostala len jedna v centre obce. Zámerom projektu je existujúcu studňu zrekonštruovať – oživiť, aby slúžila svojmu účelu.

11
Názov žiadateľa: Zariadenie pre seniorov Moravany nad Váhom
Darovaná suma: 1 660,00 EUR
Názov projektu: Oživenie starej fontány
Mesto realizácie: Moravany nad Váhom

Seniori chcú obnoviť starú nefunkčnú fontánu, ktorá bola v minulosti zavezená hlinou. Cieľom projektu je nie len sfunkčniť fontánu, ale vytvoriť pri nej jazierko, malý vodný biotop, ktorý bude osviežovať mikroklímu pri zariadení a priľahlom parku. Do projektu sú zainteresovaní aj ďalší dobrovoľníci z obce.

12
Názov žiadateľa: Obec Ptrukša
Darovaná suma: 1 610,00 EUR
Názov projektu: Kompa s vlastnou obsluhou
Mesto realizácie: Ptrukša

V obci Ptrukša chcú na jazere o rozlohe 2,5 hektára vybudovať prepravné zábavné zariadenie – kompu. Bude fungovať na princípe ľudskej sily, bude bezpečná a svojou konštrukciou jedinečná. Kompa bude premávať po vyznačenej dráhe medzi brehom jazierka a ostrovčekom, t.j. cca 70 m.