Navigačné menu

Preskočiť navigáciu

Podporené projekty, 4. ročník

1
Názov žiadateľa: Obec Ptrukša
Darovaná suma: 28 500 Sk
Názov projektu: Osvetlenie prírodného klziska
Mesto realizácie: Ptrukša

Obec Ptrukša leží na cípe juhovýchodného Slovenska v blízkosti Slovensko - ukrajinských hraníc, má 520 obyvateľov. V obci je jazero Palagča o rozlohe 3,5 ha. Starosta obce v rámci projektu vybudoval osvetlenie vodnej plochy využívanej na športové účely mladých ľudí. Finančné prostriedky boli použité na nákup elektroinštalačného materiálu, samonosného káblu a na 4 ks reflektorov.

2
Názov žiadateľa: Banícke bratstvo "Herrengrund" - Špania Dolina
Darovaná suma:50 000 Sk
Názov projektu: Múzeum medi - Špania dolina / depozitár /
Mesto realizácie: Špania dolina

Špania Dolina bola pre svoje náleziská medenej rudy obsahujúcej aj striebro kedysi preslávená po celej Európe. Prvé bane v lokalite boli otvorené v roku 1006. Túto históriu by chceli oživiť v miestom múzeu, vybudovali tu zbierku historických baníckych artefaktov. Zbierka je zameraná na ťažbu medi. V zbierke sú minerály, kamenné nástroje na drvenie rudy z obdobia eneolitu, podložky, banícke kladivá, svietidlá... Z finančného daru zakúpili 13 vitrín na uloženie artefaktov.

3
Názov žiadateľa: Občianske združenie kRaj
Darovaná suma: 40 000 Sk
Názov projektu: Mlyn pre všetkých
Mesto realizácie: Závada

Západne od Rimavskej Soboty leží na východnom okraji Lučeneckej kotliny obec Ožďany, má 1580 obyvateľov. Členovia občianskeho združenia už niekoľko rokov rekonštruujú miestny tristoročný barokový vodný mlyn. Mlyn sa vďaka týmto dobrovoľníkom stáva miestom komunity, tak ako to bolo po stáročia. V mlyne budú realizovať tradičné remeselné dielne a komunitné stretnutia. Z projektu zrekonštruovali fasádu mlyna.

4
Názov žiadateľa: David Burger
Darovaná suma: 50 000 Sk
Názov projektu: Obnova detského ihriska a parčíku Pri Šajbách, Bratislava
Mesto realizácie: Bratislava

Rodičia zo sídliska pri Šajbách - Rača v Bratislave chceli pre svoje deti obnoviť detské ihrisko a upraviť parčík medzi panelákmi. Ihrisko bolo zanedbané a neslúžilo svojmu účelu. Časť prác urobili rodičia svojpomocne a do prác na rekonštrukcii ihriska sa zapojili obyvatelia okolitých panelákov. Finančný dar použil na nákup pracovného materiálu, materiálu na renováciu preliezok, nákup lavičiek a sadeníc stromčekov.

5
Názov žiadateľa: Obec Teplička
Darovaná suma: 50 000 Sk
Názov projektu: Obnova obecnej časti Riveň
Mesto realizácie: Teplička

Obec Teplička leží juhovýchodne od Spišskej Novej Vsi na východnom úpätí Ježovej hory. V projekte revitalizovali vidiecku zónu v centre obce. Vďaka šiestim dobrovoľníkom a štyrom miestnym remeselníkom opravili dve pôvodné drevené vodné nádrže a tri drevené žľaby. V centre obce vytvorili oddychový priestor s hojdačkami a lavičkami. Po rekonštrukcii chcú v nádržiach obnoviť chov pstruhov, ktorý tak ako plákanie bielizne v žľaboch má v minulosti obce dlhú tradíciu. Finančný dar poslúžil na nákup materiálu na výrobu lavičiek, hojdačiek, žľabov a ďalšieho pomocného materiálu a pracovných nástrojov.

6
Názov žiadateľa: Obec Senné
Darovaná suma: 50 000 Sk
Názov projektu: Voda v studni - život v obci
Mesto realizácie: Palín

V obci zmenili verejný priestor - kus betónu, ktorý bol jedinou stopou po studni. Obnovili starú obecnú studňu, ktorá síce už nemôže byť zdrojom pitnej vody pre širokú verejnosť pre jej vysoký obsah dusičnanov ale je estetický miestom obce a plní spoločenskú, estetickú funkciu a informatívnu funkciu. Do prác sa zapojili ľudia z obce a miestny podnikatelia. Z finančného daru bola zakúpená studňa, fontánka, čerpadlo a filtračný systém.

7
Názov žiadateľa: Združenie Slatinka
Darovaná suma: 25 000 Sk
Názov projektu: Náučný chodník Údolím Slatiny
Mesto realizácie: Zvolen

Zmyslom projektu bolo spojiť dva náučné chodníky vedúce popri rieke Slatina medzi mestom Zvolen a Zvolenskou Slatinou. Dobrovoľníci dobudovali chýbajúcu časť chodníka a zároveň vyčistiť od odpadu 6 km úseku. Turistický chodník je nenáročnou trasou po lesných a lúčnych cestách. Chodník je prejazdný pre kočíky a bicykle. Podarilo sa aj opraviť doplniť informačný systém o smerovníky a informačné tabule. Vďaka 4 mesačnej práci si vytvorili vzťahy s novými dobrovoľníkmi a vzťahy s ľuďmi, ktorí pomáhali pri vytváraní chodníka v roku 2001. Finančný dar bol použitý na materiál na informačný systém, pracovné náradie a dopravné náklady.

8
Názov žiadateľa: Obec Hermanovce nad Topľou
Darovaná suma: 44 500 Sk
Názov projektu: Prestrešenie prírodného prameňa
Mesto realizácie: Bystré

Upravili verejné priestranstvo kde za oddychom prichádza nielen počas víkendov množstvo ľudí a turistov. Obec skrášlil vybudovaním prístrešku okolo prameňa, vybudovaním studne a prestrašenia prameňa. Priestor slúži aj návštevníkom chaty Mjr. Kukoreliho, ktorý sa nachádza v blízkosti prameňa.

9
Názov žiadateľa: Občianske združenie Neandertal
Darovaná suma: 50 000 Sk
Názov projektu: Homo Neanderthalensis -časť projektu - výstavba - Multifunkčná Autobusová zástavka
Mesto realizácie: Gánovce

V obci je konečná zastávka autobusu, ktorý predstavuje spojenie obce s mestom Poprad. Zastávka bola zhrdzavená a zanedbaná. Dobrovoľníci združenia ju nanovo vystavali a urobili z nej multifunkčnú zastávku, ktorá slúži nie len ako zastávka pre cestujúcich ale aj vyhliadková, informačná a úvodná zastávka náučného chodníka. Z pridelených finančných prostriedkov bol uhradený stavebný materiál, stolárske práce vykonané pri výrobe drevenej autobusovej zastávky a doprava stavebného materiálu.

10
Názov žiadateľa: OZ Priatelia deťom pri DSS Hrabiny Nová Baňa
Darovaná suma: 50 000 Sk
Názov projektu: Oddychová zóna s miniarborétom
Mesto realizácie: Nová Baňa

V areály Domova sociálnych služieb urobením jazierka, chodníka a vysadením viacerých druhov rastlín zmenili priestranstvo na príjemnú oddychovú zónu s miniarboretom. Starostlivosť o kvety a dreviny budú mať na starosti zdravotne handicapovaný klienti domova.

11
Názov žiadateľa: Komunitné centrum Muškát. 2004
Darovaná suma: 47 000 Sk
Názov projektu: Mísco v dušú - v scíne a v suchu
Mesto realizácie: Lozorno

Lozorno sa nachádza v juhozápadnej časti Malých Karpát približne 25 kilometrov od Bratislavy, žije v nej 2880 obyvateľov. 12 členov komunitného centra blízko lesa a miestnej školy vybudovali drevený altánok. Tu budú tvoriť deti a mladý v tvorivých dielňach, premietať filmy, hrať amatérske divadelné predstavenia, organizovať posedenia pri hudbe, hrách a diskusiách.

12
Názov žiadateľa: Občianske združenie Vyšehrad
Darovaná suma: 15 000 Sk
Názov projektu: Minulosť a súčastnosť Vyšehradného
Mesto realizácie: Nitrianske Pravno

Drevená zvonica v Nitrianskom Pravne je v tomto regióne ojedinelou pamiatkou zrubovej architektúry. Na jej udržiavanie súčasného stavu je potrebné pravidelne impregnovať šindľovú krytinu ako aj vežu a zrub zvonice. Finančný dar bol použitý na nákup materiálu a ochranného náteru aplikovaného na zvonicu.