Navigačné menu

Preskočiť navigáciu

Podporené projekty

8
Predkladateľ: Združenie záchrany cirkevných pamiatok v Modre
Názov projektu: Obnova Kostola sv. Jána Krstiteľa - odkrývanie histórie
Výška podporenej sumy: 1 500 €
Mesto Modra

Gotický kostol sv. Jána Krstiteľa je najstaršou pamiatkou v našom meste. Rokmi chátral, od roku 2010 ho pomáha rekonštruovať Združenie záchrany cirkevných pamiatok v Modre.
Vymenili krytinu bobrovku na celej streche, cca 900 m2, zrealizovali novú dažďovú kanalizáciu, odstránili deštruované omietky, odizolovali celú stavbu po obvode cca 180 bežných metrov. Tým pamiatku ochránili zhora pred dažďom, zdola pred spodnou vodou, pred nadmerným zavĺhaním. Veľkým prekvapením sú novoobjavené stredoveké fresky na stenách kostola. Cieľom projektu je tieto fresky celoplošne odkryť a zreštaurovať.

10
Predkladateľ: ZŠ s MŠ Dlhá nad Oravou
Názov projektu: Zelený svet
Výška podporenej sumy: 660 €
Obec Dlhá nad Oravou

Cieľom projektu je revitalizovať zanedbanú plochu v blízkosti MŠ a ZŠ Dlhá nad Oravou. Zrovnanie terénu, vysadiť nový trávnik a okrasné rastliny. Zanedbanú plochu - smetisko chcú pretvoriť na príjemné miesto plné zelene. Toto miesto bude slúžiť ako relaxačné miesto nielen pre deti v škole na efektívne trávenie voľného času, ale aj pre ostatných obyvateľov obce. Pre dôchodcov ako relaxačné miesto pri prechádzkach a tiež pre rodiny s malými deťmi.

18
Predkladateľ: Občianske združenie Zubríček
Názov projektu: Lesné studničky
Výška podporenej sumy: 600 €
Obec Zubrohlava

Vyčistením a revitalizáciu zanedbaných lesných studničiek, ktoré sa nachádzajú v katastri obce Zubrohlava, by chcela obec inšpirovať verejnosť k hlbšiemu poznaniu k lokálneho prírodného bohatstva.
Studničky sa nachádzajú vo veľmi zlom stave, sú zanedbané, znečistené a v terajšom stave nepoužiteľné. Prostredníctvom projektu by chceli obnoviť štyri studničky, ktoré sa nachádzajú pomerne blízko seba a cesta k ním nie je náročná pre miestnych ľudí ani pre turistov.
Výsledkom úspešnej realizácie projektu bude pestovanie si osobného vzťahu k okolitému prírodnému prostrediu na strane lokálneho obyvateľstva a prístupnosť informácií pre návštevníkov o miestach hodných návštevy vo forme informačných tabúľ.

23
Predkladateľ: Klub pribilinskych turistov a lyžiarov
Názov projektu: Náučný ovčiarsky chodník v Račkovej doline
Výška podporenej sumy: 800 €
Obec Pribylina

Projekt sa zameriava na vybudovanie náučného ovčiarskeho chodníka v Račkovej doline, znovuvybudovanie komárnika pred Kolibou pod Klinom a zriadenie ovčiarskeho múzea v Kolibe pod
Klinom. Náučný chodník pozostáva z piatich tabúľ, na ktorých bude spracovaná tematika ovčiarstva a
salašníctva na Liptove, so zameraním na Račkovú dolinu. Začiatok bude umiestnený v ústi Úzkej doliny, prechádzať bude starou ovčiarskou cestou cez Nižnú luku, Sigoť. Končiť bude v závere
Račkovej doliny pri Kolibe pod Klinom. Na Slovensku zatiaľ nebol uchovaný odkaz valašskej kultúry priamo na mieste, kde boli ovce pasene, preto bude Račková dolina prvou dolinou, ktorá by citlivým spôsobom pripomína tuto významnú časť života našich predkov jej návštevníkom. Projekt rieši úpravu verejného priestranstva, ktoré slúži všetkým generáciám a pri premene ktorého je miestna komunita ochotná pomôcť svojou dobrovoľníckou pracou a prispieť tak k rozvoju komunitneho života a regiónu.

27
Predkladateľ: Občianske združenie ZaŽiar
Názov projektu: Žiarsky podchod rukami mladých
Výška podporenej sumy: 550 €
Mesto Žiar nad Hronom

V meste Žiar nad Hronom sa nachádza iba jeden podchod a ten bohužiaľ nie je v dobrom stave. Minulý rok prešiel čiastočnou vonkajšou úpravou, ale vnútorné steny zostali v pôvodnom stave. Cieľom projektu je dokončiť jeho interiérovú úpravu, pomocou dobrovoľníckej práce mladých. Po jeho vymaľovaní bude žiarsky podchod po rokoch konečne pôsobiť príjemným dojmom a samozrejme čiastočne oživí kolorit mesta v tejto časti. Podchod využíva široká verejnosť, preto bude prínosné umiestniť v jeho blízkosti informačné tabule, ktoré budú zhromažďovať informácie o pozvánkach na podujatia v meste, nakoľko takýmto priestorom mesto zatiaľ nedisponuje. O tabule sa bude, aj v budúcnosti starať občianske združenie.

30
Predkladateľ: Andrea Bielová za neformálnu skupinu Viva Kubín
Názov projektu: Viva Kubín
Výška podporenej sumy: 700 €
Mesto Dolný Kubín

Stavba prírodného amfiteátra bola realizovaná 30 dobrovoľníkmi ešte v roku 2012. Projektom Viva Kubín bude zveľadení tento amfiteáter. Okolo amfiteátra chcú dobrovoľníci vykonať menšie úpravy ako umiestnenie informačných tabúl, dosypať štrk, upraviť rozrytý trávnik. Na amfiteátri bolo realizované prvé podujatie pod názvom ,,Sused, poď von!" pod týmto názvom chcú naďalej pokračovať a spájať generácie a rozvíjať komunitný život v meste Dolný Kubín.

36
Predkladateľ: Obec Ňárad
Názov projektu: Pitná fontánka pod lipou
Výška podporenej sumy: 500 €
Obec Ňárad

Cez Obec Ňárad vedie medzinárodná dunajská cykloturistická trasa. Aktívni obyvatelia obce chcú v súčinnosti s miestnou samosprávou upraviť verejné priestranstvo pred obecným úradom, osadiť pitnú fontánku ako funkčnú studňu s pitnou vodou a vytvárať aj informačno-oddychový bod slúžiaci cykloturizmu a turistom.

49
Predkladateľ: Občianske združenie Skálnik
Názov projektu: Sklárska pec v Dolnej Bzovej – dobudovanie prístrešku
Výška podporenej sumy: 700 €
Obec Mýtna

Projekt predložila skupina obyvateľov z Dolnej Bzovej, nadšencov miestnej histórie a technických pamiatok, ktorá od roku 2009 postupne odkrýva poklad ukrytý v dejinách tejto maličkej obce Novohradu. V rokoch 1769 až 1891 tu sídlili sklárske huty, ktoré zhruba v polovici 19. storočia patrili k najvýznamnejším v Uhorsku a svoj tovar expedovali až do Konstantinopolu.
Postupne založili občianske združenie, ktorého cieľom je v centrálnej časti obce vybudovať sklársky skanzen. Už dnes na mieste stojí plne funkčná dobová sklárska pec, ktorá od roku 2011 prilákala množstvo domácich obyvateľov, návštevníkov regiónu, umelcov, študentov sklárstva, ich pedagógov, profesionálnych tavičov skla a sklárov na podujatie Bzovské sklárske dni. Pred sklárskou pecou ešte chýba dobudovanie prestrešenia, aby si návštevníci mohli vychutnať ukážky pôvodnej sklárskej činnosti, tavbu skla a tvorbu predmetov sklárskymi majstrami, ale aj sami sklené výrobky vytvoriť. Zámerom projektu je formou dobrovoľníckej práce dobudovať tento prístrešok a postupne tak verejné priestranstvo pretvárať na sklársky skanzen.

57
Predkladateľ: OZ Občianske združenie Krok vpred
Názov projektu: Miesto, kde to žije
Výška podporenej sumy: 300 €
Obec Sikenička

Občianske združenie Krok v pred v spolupráci s obcou Sikenička a ďalšími združeniami vybuduje miesto na spoločné opekanie s altánkom dostupným pre všetkých. Miesto na opekanie bude vytvorené v strede dediny na nevyužitej trávnatej plochy. Postavený bude altánok so sedením, ďalej miesto na opekanie so sedacou časťou, s miestnym pre možnosť varenia v kotlíku. Miesto sa oddelí od zarastenej časti oplotením, ďalej sa vysadia kríky a vybudujú ďalšie lavičky na posedenie.

58
Predkladateľ: Združenie na záchranu Lietavského hradu
Názov projektu: Spolu opravíme bastión - Vašu zónu pre oddych!
Výška podporenej sumy: 500 €
Obec Lietava

Organizácia vznikla v roku 1999 za účelom záchrany, konzervácie a obnovy hradu Lietava. Počas jedenásť ročného pôsobenia sa výrazne podieľa nielen na záchrane Lietavského hradu, ale svojou edičnou činnosťou pomáha k zachovaniu všetkých slovenských zrúcanín, ktoré sú symbolom slovenskej krajiny.
Z projektu bude počas dvoch dobrovoľníckych víkendov na hrade Lietava bude dobudovaná narušená stena bastiónu, za pomoci dobrovoľníkov pod profesionálnym vedením. Počas víkendov bude zabezpečený obed a prednášky pre zúčastnených. Na projekte je potrebné zabezpečiť piesok na murovanie, jeho dopravu na hrad, a 2 odborných murárov - kamenárov.

72
Predkladateľ: Pavol Fabro
Názov projektu: Zvonica zažiari
Výška podporenej sumy: 400 €
Obec Žabokreky

Staručká zvonica je jedinou dochovanou pamiatkou, na časy dávno minulé, v Žabokrekoch. Cieľom projektu ju zrekonštruovať a premiestniť. Zvonica premiestnia do stredu obce, kde bude jej dominantou. Spolu s dobrovoľníkmi a s podporou obce, pred zvonicou vybudujú malé námestíčko a zvonicu osvetlia.

76
Predkladateľ: Neformálna skupina občanov (Cyklostudnička), zástupca: Mg. Monika Hennelová
Názov projektu: Cyklostudnička
Výška podporenej sumy: 500 €
Mesto Stará Ľubovňa

Cieľom projektu rekonštrukcia prírodnej studničky, ktorá sa nachádza v blízkosti jednej najvyťaženejších turistických trás v meste, spájajúcej Hrad Ľubovňa a mesto s vrchom Osly. Rekonštrukciou prameň oživia a sprístupnia ho širokej verejnosti, turistom a cyklistom.
Projektom chcú zlepšiť aktuálnu nevyhovujúcu situáciu studničky ako aj prístup k nej s oddychovou lavičkou a označením. Na úprave prameňa sa bude podieľať neformálna skupina cyklistov -dobrovoľníkov ,,Cyklostudnička".

80
Predkladateľ: Občianske združenie Pažite
Názov projektu: Rekonštrukcia prírodného amfiteátra v obci Čaka
Výška podporenej sumy: 400 €
Obec Čaka

OZ Pažite, sa snaží znovu uviesť do prevádzky prírodný amfiteáter v obci Čaka. Ich cieľom je opraviť zadnú stranu javiska, zrekonštruovať šatne, osadiť lavice na sedenie pre divákov a vybudovať nové oplotenie okolo amfiteátra. Znovu sprevádzkovaním amfiteátra chcú oživiť kultúrny a spoločenský život v obci. Oživiť tradície folklórnych a hudobných festivalov, ponúknuť priestory mladým začínajúcim kapelám a tiež rôznym divadelným súborom.

86
Predkladateľ: Občianske združenie Barlička, Centrum sociálnych služieb Radosť
Názov projektu: Sadnite si u nás– Komunitná záhrada Sídlisko III pre všetkých
Výška podporenej sumy: 600 €
Mesto Prešov

Komunitná záhrada Sídlisko III sa nachádza medzi blokmi Sídliska III v Prešove. Vznikla v roku 2014 s cieľom šíriť myšlienku komunitného pestovania a organizovania medzi rôzne cieľové skupiny. Od detí, cez mládež s ťažkým zdravotným postihnutím, aktívnych dospelých dobrovoľníkov až po seniorov. Cieľom projektu je rozšíriť možnosti pestovania vo vyvýšených záhonoch a reagovať na potreby slabších skupín vytvorením lavičkového sedenia. Cieľom týchto aktivít je vytvoriť a podporiť susedské vzťahy, kamarátstva a priateľstvá, ktoré by inak nevznikli.

87
Predkladateľ: Občianske združenie Slnkotvor
Názov projektu: Praktická podpora včelárstva a jeho propagácia v kúpeľnej obci Lúčky
Výška podporenej sumy: 400 €
Obec Lúčky

Zámerom projektu je premeniť časť školského areálu, ktorý je verejnosti voľne prístupný, na priestor určený na permakultúrne pestovanie zeleniny, výsadbu medonosných rastlín a osadenie včelích úľov, ako aj vytvorenie bylinkovej špirály spolu s malým jazierkom. Hlavným cieľom je naučiť žiakov praktickej starostlivosti o zeleninu, medonosné rastliny, kríky a dreviny ako aj pri tvorbe bylinkovej špirály a jazierka. A tieto praktické skúsenosti následne využiť aj doma vo svojich vlastných záhradách a sadoch, čo platí aj pre domácich obyvateľov, kúpeľných hostí, turistov.

94
Predkladateľ: Komunitné vzdelávanie "Kalimba"
Názov projektu: Stretneme sa v lesoparku
Výška podporenej sumy: 390 €
Obec Rosina

Našou občianskeho združenia je oživiť zákutie žilinského lesoparku, o ktoré sa už dlhšie nikto nestará. S pomocou dobrovoľníkov chcú z komunity vytvoriť príjemné miesto, vhodné na oddych s rodinou či priateľmi. Pokosiť lúku, obnoviť ohnisko, umiestniť drobný mobiliár. Miesto v súčasnosti pravidelne využíva lesný klub, ktorý sídli v blízkosti lesoparku. Rodičia detí, ktoré klub navštevujú, predstavujú silnú základňu dobrovoľníkov, ochotných podieľať sa na zveľadení lokality.

105
Predkladateľ: Občianske združenie Komunitné centrum Muškát. 2004
Názov projektu: Revitalizácia parku „Mladý Kozinec“
Výška podporenej sumy: 500 €
Obec Lozorno

Projekt Revitalizácia parku „Mladý Kozinec“ nadväzuje na už zrealizovanú sadovú úpravu okrajovej časti parku, uskutočnenú v priebehu posledných rokov. Vzhľadom na to že park je v úplnom centre dediny, má veľký potenciál využitia na rôzne aktivity. Cieľom je vytvoriť priestor pre všetkých obyvateľov, počínajúc relaxačnou zónou s lavičkami a atraktívnou zeleňou a kvetinovou výsadbou, športovou zónou pre mládež a detským ihriskom.
Chcú vytvoriť kvalitný verejný priestor, ktorý priláka všetky vekové kategórie od škôlkarov až po seniorov a umožní aktívne trávenie voľného času v prírode. Prinesie viac stretnutí, spoločný záujem budú mať za následok posilnený pocit spolupatričnosti a spoločného domova. Už v septembri tohto roku chcú v tomto priestore organizovať susedské trhy.