Navigačné menu

Preskočiť navigáciu

Podporené projekty, 2. ročník

1
Názov žiadateľa: Obec Badaň
Darovaná suma: 50 000 Sk
Názov projektu: Vdýchnime život starým studniam
Mesto realizácie: Baďan

Baďan je malá obec, ktorá sa nachádza v Chránenej krajinnej oblasti Štiavnických vrchov. Ako mnohé iné obce z tohto mikroregiónu, aj táto sa snaží o obnovu ľudových tradícií, zvykov a remesiel. V roku 2004 sa obyvatelia obce rozhodli zrekonštruovať starú studňu, ktorá stojí takmer presne v strede obce. Pozitívny ohlas spoluobčanov ako aj turistov na túto aktivitu ich povzbudil do ďalšej práce. Zámerom projektu bolo zrekonštruovať ešte dve studne v obci. Rekonštrukcia oboch studní bola realizovaná do pôvodného stavu aby sa uchovali vidiecke prvky.

2
Názov žiadateľa: Ing. Martina Brodzianska
Darovaná suma: 49 400 Sk
Názov projektu: Detský svet
Mesto realizácie: Laskár

Štyria rodičia malých detí z lazových obcí Laskár a Valentová sa rozhodli pre svoje ako aj deti ostatných rodičov z obcí vybudovať detské ihrisko. Na jeho vybudovaní sa podielalo 34 dobrovoľníkov, ktorí odpracovali 272 hodín dobrovoľníckej práce. Ihrisko je postavené na pozemku Obecného úradu. Je tu vybudované pieskovisko, šmykľavka, hojdačky, preliezky, kolotoč, prekážková dráha, drevený vláčik, basketbalový kôš a ohnisko s posedením. Na tomto priestore si už miestni občania svojpomocne vybudovali aj futbalové ihrisko a drevený altánok.
Citát zo správy: "Pokiaľ ide o ohlasy ľudí, bez preháňania môžem povedať, že boli nadšení. Niektorí najskôr pochybovali či niekto daruje peniaze tak malej obci, po ich schválení sme boli veľmi radi."

3
Názov žiadateľa: DUK - Detvianska umelecká kolónia
Darovaná suma: 50 000 Sk
Názov projektu: Tu sa nám páči
Mesto realizácie: Bratislava/Detva

Detvianska Umelecká Kolónia je občianske združenie umelcov, maliarov, sochárov, výtvarníkov, architektov a fotografov. Títo aktívni tvoriví občania si predsavzali upraviť schátralý, starý parčík na centrálnom námestí v starej časti Detvy, na ktorom stoja dve staré zanedbané fontány. 6 členov združenia odpracovalo 100 dobrovoľníckych hodín, počas ktorých vyčistili, vydenzifikovali, zrekonštruovali a nafarbili fontány, ktoré boli historicky zachované avšak nefunkčné. Úpravou parku, vytvorením dvoch drevených sôch a uvedením fontán do pôvodného stavu sa vrátil mestu jeho pôvodný výzor. Keďže na námestí pri parku bývajú počas celého roku rôzne slávnosti, akcie a oslavy a v lete sem prichádza veľa turistov, mohol by sa zrekonštruovaný park stať ďalším miestom oddychu v Detve.

4
Názov žiadateľa: Obec Brdárka
Darovaná suma: 50 000 Sk
Názov projektu: Turistická vyhliadková veža
Mesto realizácie: Brdárka

V obci Brdárka sa 63 jej obyvateľov rôznymi aktivitami snažia zušľachťovať životné prostredie, starať sa o kultúrne dedičstvo a vytvárať celkové predpoklady pre ekonomický rozvoj obce. Hlavným zámerom tohto projektu bolo dobudovanie turistickej vyhliadkovej veže, ktorá sa nachádza v bezprostrednej blízkosti hasičskej zbrojnice. V strešných priestoroch veže bol vybudovaný priestor i na nenáročné prespanie pre prípadných záujemcov - turistov. Keďže pozemok leží na križovatke turistického chodníka a cyklotrasy, slúži všetkým turistom prechádzajúcim cez obec.

5
Názov žiadateľa: OZ Valgata
Darovaná suma: 48 800 Sk
Názov projektu: Putovanie rozprávkou
Mesto realizácie: Teplý Vrch

V obci Drienčany, ktorá je bohatá na históriu, kultúru i prírodné krásy, si prídu na svoje milovníci prírody ale aj ľudia so vzťahom k histórii a literatúre. V obci pôsobil aj najväčší slovenský zberateľ rozprávok P.E. Dobšinský, ktorý je aj ústredným motívom tohto projektu. Prvým krokom ako vytvoriť z obce rozprávkovú krajinu bolo vybudovanie rozprávkových slnečných hodín. Ďalším nápadom upraviť autobusovú zástavku nachádzajúcu sa v strede obce, na trase náučného chodníka, na námet rozprávky "O babe Jage a perníkovej chalúpke". Realizáciou projektu sa upriamila pozornosť na tohto významného slovenského rozprávkara, čo podporí aj rozvoj cestovného ruchu.

6
Názov žiadateľa: Nadácia Dubnické opálové bane
Darovaná suma: 40 000 Sk
Názov projektu: Informačné stredisko Dubník
Mesto realizácie: Červenica

V katastri obce Červenica sa nachádza množstvo pamiatok po ťažbe drahého opálu. Jednou z týchto pamiatok je aj bývala obecná škola, ktorú dal pre deti baníkov postaviť Ľudovít Goldschmidt a ktorá bola jedinou súkromnou obecnou školou s vyučovacím jazykom maďarským v bývalom Rakúsko- Uhorsku. Nadácie Dubnické opálové bane už v minulosti začala s rekonštrukciou školy a jej prestavbou na informačné stredisko. V ďalšej etape rekonštrukcie bude obnovená fasáda budovy a z podporeného projektu bola vybudovaná prístupová cesta, ktorá vyhovuje aj imobilným občanom. Budova bude súčasťou plánovaného skanzenu a múzea, ktoré bude dokumentovať históriu regiónu.

7
Názov žiadateľa: Otília Paulíková
Darovaná suma: 43 800 Sk
Názov projektu: Obnova drevenej zvoničky v obci Lipník
Mesto realizácie: Chrenovec -Brusno

Drevená zvonica v Lipníku je jedinou stavbou svojho druhu v regióne Handlovskej doliny. V minulosti slúžila aj ako kaplnka, no v súčasnosti bola v dezolátnom stave a bez vnútorného zariadenia. Vďaka projektu v rámci rekonštrukčných prác boli zakonzervované drevené steny, zabezpečila sa izolácia stavby, opravila strecha a položila sa pevná podlaha. Vyčistili okolie zvonice a obnovili vnútorné zariadenie. Zvonička tak ako kedysi slúži na nedeľné čítanie modlitieb.

8
Názov žiadateľa: Vydra - vidiecka rozvojová aktivita
Darovaná suma: 46 700 Sk
Názov projektu: Chlebová pec vo Vydrove
Mesto realizácie: Čierny Balog

Občianske združenie VYDRA - Vidiecka rozvojová aktivita tvorí skupina mladých dobrovoľníkov, ktorí za 8 rokov svojej činnosti pomáhajú rozvoju mikroregiónu Čierny Hron realizáciou verejno-prospešných projektov. Predmetom tohto projektu je dokončenie záchrany tradičnej chlebovej pece, ktorá bola prenesená a nanovo postavená v areáli Lesníckeho skanzenu vo Vydrovskej doline. Dokončenie sa týkalo niektorých častí pece, ako komín, jeho oplechovanie, záklopky a vonkajšieho vápenného poteru, ktorý dodá peci pôvodný "oblý" charakter. Súčasťou vonkajšej pece je aj jej prestrešenie dreveným prístreškom, ktorý pec chráni pre nepriaznivými vplyvmi a ktorý bol v dezolátnom stave. Chlebová pec je trvalou súčasťou vstupného areálu skanzenu, a je využívaná na pečenie chleba a iných miestnych špecialít, čím pomôže udržať tradíciu pôvodných jedál a svojou atraktivitou prispeje k ekonomickému rozvoju regiónu.

9
Názov žiadateľa: Občianske združenie PreHradište
Darovaná suma: 41 300 Sk
Názov projektu: Hradištská Lačnovka
Mesto realizácie: Hradište

Priamo v strede obce Hradište sa nachádza stará verejná studňa, ktorá bola vykopaná ešte v 19.storočí. Voda zo studne je až dodnes známa svojou vynikajúcou chuťou a priaznivým účinkom na trávenie. Doteraz sa pri organizovaní spoločenských a športových podujatí v obcí používa na občerstvenie. Studňa však kedysi bola aj miestom stretávania sa ľudí, ktorí pri nej mohli stráviť príjemné chvíle. Pred realizáciou projektu bolo okolie studne zarastené. Toto sa zmenilo, dobrovoľníci vyčistili okolie studne, upravili jarok, urobili múriky a prístrešok a studňu vyčistili.

10
Názov žiadateľa: Enviroklub GAB Senec
Darovaná suma: 50 000 Sk
Názov projektu: Enviróza
Mesto realizácie: Senec

Študenti gymnázia Antona Bernoláka pracujúci v školskom Enviroklube sa spolu s vedením školy snažia riešiť aj ekologické problémy svojho okolia. Gymnázium má v samospráve nevyužitú plochu, v ktorej strede sa nachádza jazierko o výmere asi 3,5 ára, do ktorého ústi dažďová kanalizácia. Voda jazierka je málo priehľadná a na vodnej hladine pláva odpad. Revitalizáciou tejto plochy sa študenti snažili zvýšiť jej viac účelovosť. Vyčistením vodnej plochy od odpadu, vybagrovaním dna jazierka a čistením svahu brehov vytvorili lepšie podmienky pre vodné rastliny a živočíchov. K jazierku umiestnili lavičky, počas dňa je vstup do lokality voľný pre širokú verejnosť.

11
Názov žiadateľa: Lokálny klub rómskych žien Sereď
Darovaná suma: 30 000 Sk
Názov projektu: Vybudovanie ihriska
Mesto realizácie: Dolná Streda

Zámerom podporeného projektu je vytvorenie detského ihriska, pre Rómsku komunitu, ktorá žije v segregovanej časti mesta Sereď a pre deti a mládež tu nebolo žiadne ihrisko ani iný priestor pre kultúrne a športové vyžitie. Ihrisko s pieskoviskom, hojdačkami, lavičkou a farebným plotom vybudovali miestny občania svojpomocne.