Navigačné menu

Preskočiť navigáciu

História grantového programu Tu sa nám páči tu chceme žiť

Spoločnosť Baumit s.r.o. od roku 2004 darováva finančné prostriedky najprehľadnejším spôsobom – otvoreným grantovým programom, ktorý má jasne definované podmienky a požiadavky. V otvorenom grantovom procese má každý záujemca rovnaké šance uspieť. Informácia o možnosti získať dar je široko medializovaná, konzultácie sú poskytované všetkým, ktorí prejavia záujem. Kritéria posudzovania sú verejne známe, a tak šanca získať dar je pre všetkých rovnaká. Rozhodnutie o podporení projektov je na externých regionálnych posudzovateľoch, posudzovateľkách, ktorí sú vybraní Centrom pre filantropiu. Výsledky podpory sú verejne dostupné na internete a sú zasielané všetkým, ktorí sa zúčastnili výberu a aj ďalším záujemcom, ktorí o výsledky prejavia záujem.

Východiskom programu Tu sa nám páči tu chceme žiť je myšlienka, že ľudia, ktorí sa zaujímajú a chcú meniť svet okolo seba majú možnosť zapojiť sa a získať finančnú pomoc pri zmene svojho okolia. Základnou ideou programu je účasť ľudí, ktorí v danej lokalite bývajú alebo pracujú, ich ochota pomôcť pri premene verejného priestranstva svojou dobrovoľníckou prácou, materiálnou pomocou, myšlienkami, nápadmi.... Veríme, že chcieť znamená môcť. Chcieť je podľa nás to najdôležitejšie čo ľudia potrebujú na realizáciu zmien. Zmien k lepšiemu.

Tento program je o podpore ľudí, ktorí pomáhajú pri vzniku zmysluplných, funkčných verejných priestranstiev – miest , kde žijú.

Spoločnosť Baumit v spolupráci s Centrom pre filantropiu, n.o. podporuje aktívnych ľudí z celého Slovenska, ktorí chcú prispieť k zlepšeniu svojho prostredia priamo v lokalite, regióne, v ktorom žijú. Počas desiatich ročníkov sme podporili sumou viac ako 153 tisíc € a pomohli 119 aktivitám.

V grantovom programe sme podporili tieto tématické oblasti:

úpravu alebo opravy existujúcich priestorov alebo zariadení v obci – detského ihriska, starej fontány, parku, dreveného mosta, malého kostolíka, pútača na miestnu atrakciu, zaujímavú technickú pamiatku
vybudovanie nových zariadení – pódium pre ochotnícke divadlo, skateboardová plocha, plochy pre letné a zimné klzisko, značenie na miestnom náučnom chodníku
a rôzne iné nápadité zlepšenia verejne využívaných priestorov v komunite, ktoré rozširujú tradície a miestne zvyklosti, prispievajú k zvýšeniu atraktivity komunity či regiónu a ktoré sú v súlade s trvalo udržateľným rozvojom