Navigačné menu

Preskočiť navigáciu

12. ročník - predložiť žiadosť

Ak ste sa rozhodli predložiť projekt

Ak vás program zaujal a rozhodli ste sa zapojiť, prosíme vás, aby ste:
- navštívili internetovú stránku https://nadaciacpf.egrant.sk (týmto spôsobom je to jediná možnosť ako sa zapojiť, neposielajte nám prosím nič poštou ani e-mailom)
- zaregistrovali sa do grantového programu NF Baumit - Tu sa nám páči tu chceme žiť podľa tam uvedených jednotlivých krokov
- vyplnili všetky potrebné položky, nahrali potrebné prílohy a vypĺňaniu venovali dostatočný záujem a čas. Nekompletné žiadosti nebudú posudzované.

Otázky vo formulári pokrývajú tieto oblasti:
1. Zhrnutie žiadosti – stručný a výstižný opis aktivity, čo bude výsledkom zrealizovaného projektu.
2. Údaje o predkladateľovi – v krátkosti napíšte niečo o sebe a organizácii, príp. jednotlivcovi, ktorú/ktorého chcete podporiť.
3. Vaše dôvody – prečo chcete projekt realizovať, prečo ste si organizáciu/jednotlivca vybrali.
4. Informácie o plánovanom projekte:
• opis Vášho projektu/aktivity,
• napíšte, čo chcete projektom zmeniť alebo zlepšiť, aké sú vaše ciele, akými prostriedkami plánujete stanovené ciele dosiahnuť,
• kto a aký bude mať prínos z Vášho projektu,
• časový plán – začiatok a ukončenie projektu, dôležité udalosti.
5. Rozpočet: Vyplníte rozpočtovú tabuľku, ktorá tvorí súčasť formulára.
6. Prílohy: Dokument o registrácii subjektu (stanovy/štatút/nadačná listina/registračná listina) Dekrét o menovaní štatutárneho zástupcu, Potvrdenie o pridelení IČO, Doklad o vedení účtu


Kompletné predloženie: Projekt predložte najneskôr do 15. mája 2019 (streda) do 24,00 hod. Formulár a projekt je potrebné zaslať LEN formou online formulára na https://nadaciacpf.egrant.sk.Konzultácie sú poskytované Nadáciou Centra pre filantropiu:
- Telefonicky v pracovných dňoch (mob. 0918/76 29 24),
- e-mailom thullnerova@cpf.sk
Konzultácia nie je povinná.

Výsledky o podporení alebo nepodporení projektu budú zverejnené na https://nadaciacpf.egrant.sk od 27. júna 2019 a následne odoslané e-mailom všetkým žiadateľom. V prípade, že bude Váš projekt podporený, bude s Vami podpísaná zmluva o poskytnutí finančného príspevku.

Dôležité termíny

Vyhlásenie programu  3. apríla 2019 Registrácia na https://nadaciacpf.egrant.sk,
vyplnenie online formulára
Uzávierka predkladania projektov 15. mája 2019 Neúplné žiadosti nebudú posudzované!
Vyhlásenie výsledkov 27. júna 2019

Výsledky budú zverejnené na https://nadaciacpf.egrant.sk a následne odoslané e-mailom všetkým žiadateľom

Príprava zmluvných podkladov 1.-4.júla 2019 príprava darovacích zmlúv a prevodných príkazov
Realizácia podporených aktivít 8. júla - 16. septembra 2019 Projekt je možné realizovať a prostriedky použiť len v tomto časovom vymedzení, t.j. po podpise zmluvy a po prevode financií.

TEŠÍME SA NA VAŠE PROJEKTY!