Navigačné menu

Preskočiť navigáciu

8. ročník

K dátumu uzávierky 21.9.2012 bolo do 8. ročníka programu predložených 193 projektov a celková požadovaná suma bola vyše 215 tis. euro.
Externá hodnotiaca komisia, zástupcovia Centra pre filantropiu, n.o. a spoločnosti Baumit spol. s r.o. rozhodli o prerozdelení sumy 14 200 euro medzi 15 projektov.

Podporené boli tieto typy verejnoprospešných aktivít/ projektov:
• rekonštrukcia studne
• oprava kostola
• osadenie informačných tabúľ
• úprava prístupových chodníkov v turistickej oblasti
• dobudovanie oddychovej zóny v centre obce
• revitalizácia parku
• vybudovanie náučný chodníkov
• rekonštrukcia zvonice
• vybudovanie drevených premostení
• realizácia veľkoformátovej maľby

Projekty posudzovala 6 členná externá komisia, ktorá bola rozdelená do 3 skupín:

Západ:

  • Marek Adamov (Truc Sphérique, Stanica Žilina Záriečie)
  • Erika Škultétyová (Centrum pre filantropiu n.o.)

Stred:

  • Emília Pastirčíková (Mestský úrad Liptovský Mikuláš)
  • Ida Adolfová (Komunitná nadácia Zdravé mesto, Banská Bystrica)

Východ:

  • Rastislav Kráľ (Karpatská nadácia)
  • Stanislav Štefan (Združenie rozvoja južného Zemplína)

Koordinátorka programu: Milica Danková (Centrum pre filantropiu n.o.)
Programová asistentka: Katarína Balanová (Centrum pre filantropiu n.o.)

Spoločnosť Baumit zastupujú:
RNDr. Eva Tomaschová, asistentka riaditeľa
Ing. Tomáš Sepp, marketingový riaditeľ, prokurista