Navigačné menu

Preskočiť navigáciu

Grantový program Tu sa nám páči tu chceme žiť, 6. ročník

K dátumu uzávierky 15.7.2010 bolo do doručených 56 žiadostí o podporu v celkovej sume 89 514,24 EUR. Podporených bolo 12 verejnoprospešných aktivít v sume: 16 599 eur.

Východiskom programu Tu sa nám páči tu chceme žiť je myšlienka, že ľudia, ktorí sa zaujímajú a chcú meniť svet kolo seba majú možnosť zapojiť sa a získať finančnú pomoc pri zmene svojho okolia. Základnou ideou programu je účasť ľudí, ktorí v danej lokalite bývajú alebo pracujú, ich ochota pomôcť pri premene verejného priestranstva svojou dobrovoľníckou prácou, materiálnou pomocou, myšlienkami, nápadmi.... Veríme, že chcieť znamená môcť. Chcieť je podľa nás to najdôležitejšie čo ľudia potrebujú na realizáciu zmien. Zmien k lepšiemu.

Regionálne rozloženie predložených / podporených projektov:

Kraj Žiadaná suma             Počet predložených projejtov Podporená suma Počet podporených projektov
Banskobystrický 27 281,30 €

17

5 570 € 4
Žilinský 18 008,00 € 11 2 825 € 2
Bratislavský 14 631,40 € 9 4 694 € 3
Prešovský 13 619,80 € 9 3 510 € 3
Nitriansky 8 170,00 € 5 - 0
Košický 4 920,00 € 3 - 0
Trenčiansky 1 584,74 € 1 - 0
Trnavský 1 299,00 € 1 - 0
Spolu: 89 514,24 € 56 16 599 € 12

Do programu sa zapojilo 23 mimovládnych organizácií, 21 obcí alebo miest, 6 fyzických osôb, dva športové kluby, dve školy, jedno lesné pozemkové spoločenstvo a jedna nemocnica.

Podporené boli tieto typy verejnoprospešných aktivít/ projektov:
• Rekonštrukcia hradu a jeho okolia,
• rekonštrukcia kríža,
• rekonštrukcia fontány,
• osadenie informačných tabúľ,
• zriadenie pamätnej izby,
• rekonštrukcia zvonice,
• obnova parku,
• vybudovanie multifunkčného verejného parku,
• rekonštrukcia studne,
• osadenie informačných tabúľ.

Predložené projekty posudzovali traja posudzovatelia z rôznych regiónov Slovenska a traja zástupcovia zo spoločnosti Baumit, spol. s r.o:

1. Emília Pastirčáková, projektová manažérka Komunitnej nadácie Prešov
2. Marek Adamov, riaditeľ Stanica Truck Sphérique, Žilina
3. Milica Danková, projektová manažérka Centra pre filantropiu, n.o.
4. Ing. Ľuboš Fussek, riaditeľ, konateľ Baumit, spol. r.o.
5. RNDr. Eva Tomaschová, asistentka riaditeľa Baumit, spol. r.o.
6. Ing. Tomáš Sepp, marketingový riaditeľ, prokurista Baumit, spol. r.o.