Navigačné menu

Preskočiť navigáciu

Grantový program Tu sa nám páči tu chceme žiť, 5. ročník

Aktivity, ktoré boli podporené v 5. ročníku boli realizované od októbra 2009 do augusta 2010.

K dátumu uzávierky 15.7.2009 bolo do doručených 77 žiadostí o podporu v celkovej sume 124 664,48 eur. Podporených bolo 12 verejnoprospešných aktivít v sume: 16 597 eur.

Východiskom programu Tu sa nám páči tu chceme žiť je myšlienka, že ľudia, ktorí sa zaujímajú a chcú meniť svet kolo seba majú možnosť zapojiť sa a získať finančnú pomoc pri zmene svojho okolia. Základnou ideou programu je účasť ľudí, ktorí v danej lokalite bývajú alebo pracujú, ich ochota pomôcť pri premene verejného priestranstva svojou dobrovoľníckou prácou, materiálnou pomocou, myšlienkami, nápadmi.... Veríme, že chcieť znamená môcť. Chcieť je podľa nás to najdôležitejšie čo ľudia potrebujú na realizáciu zmien. Zmien k lepšiemu.

Regionálne rozloženie predložených / podporených projektov:

Kraj Počet predložených projektov Požadovaná   suma Počet podporených projektov Projekty podporené v sume
Banskobystrický 17 27 422,81 EUR 3 3 895 EUR
Trnavský 13 21 210,00 EUR 1 1 660 EUR
Bratislavsky 12 19 571,25 EUR 1 1 600 EUR
Košický 10 16 187,45 EUR 3 4 111 EUR
Prešovský 7 11 029,53 EUR 1 1 660 EUR
Trenčiansky 7 11 485,50 EUR 1 360 EUR
Žilinský 7 11 129,32 EUR 1 1 660 EUR
Nitriansky 4 6 628,62 EUR 1 1 651 EUR
Spolu: 77 124 664,48 EUR 12 16 597 EUR

Do programu sa zapojilo 39 mimovládnych organizácií, 29 obcí, 7 fyzických osôb a 2 školy. Podporených bolo 9 mimovládnych organizácií, 2 obce, 1 fyzická osoba.

Podporené boli tieto typy verejnoprospešných aktivít/ projektov:

 • vybudovanie kompy s vlastnou obsluhou
 • záchrana zrúcaniny kostolíka
 • dokončenie verejného detského ihriska
 • drevené stavby pre návštevníkov
 • obnova starej fontány
 • oddychové zóny pre rodiny s deťmi
 • podpora separácie odpadov a ochrana mestskej zelene
 • rekonštrukcia kaplnky v rómskej osade
 • obnova výstavby prírodného amfiteátra
 • osadenie informačných tabúľ, inštalácia lavičky a výstavba móla nad jazierkom s informačným panelom
 • rekonštrukcia studne

Predložené projekty posudzovalo šesť posudzovateľov a posudzovateliek z rôznych regiónov Slovenska a traja zástupcovia zo spoločnosti Baumit, spol. s r.o:

 1. Emília Pastirčáková, projektová manažérka Komunitnej nadácie Prešov
 2. Boris Hochel, architekt, venuje sa vidieckej a pôvodnej architektúre
 3. Marek Adamov, riaditeľ Stanica Truck Sphérique
 4. Ida Adolfová, projektová manažérka Komunitnej nadácie Zdravé mesto Banská Bystrica
 5. Milica Danková, projektová manažérka Centra pre filantropiu, n.o.
 6. Paulina Urdova, projektová manažérka z OZ SOSNA
 7. Ing. Ľuboš Fussek, riaditeľ, konateľ Baumit, spol. s r.o.
 8. RNDr. Eva Tomaschová, asistentka riaditeľa Baumit, spol. s r.o.
 9. Ing. Tomáš Sepp, marketingový riaditeľ, prokurista Baumit, spol. s r.o.