Navigačné menu

Preskočiť navigáciu

Grantový program Tu sa nám páči tu chceme žiť, 4. ročník

V roku 2008 sme realizovali už po štvrtý rok grantový program Baumit pre aktívnych ľudí. K dátumu uzávierky 23.5.2008 bolo doručených 72 žiadostí o podporu v celkovej sume 3,4 mil. Sk. Podporených bolo 12 projektov v sume 500 tisíc korún.

Východiskom programu Tu sa nám páči tu chceme žiť je myšlienka, že ľudia, ktorí sa zaujímajú a chcú meniť svet kolo seba majú možnosť zapojiť sa a získať finančnú pomoc pri zmene svojho okolia. Základnou ideou programu je účasť ľudí, ktorí v danej lokalite bývajú alebo pracujú, ich ochota pomôcť pri premene verejného priestranstva svojou dobrovoľníckou prácou, materiálnou pomocou, myšlienkami, nápadmi....

Veríme, že chcieť znamená môcť. Chcieť je podľa nás to najdôležitejšie čo ľudia potrebujú na realizáciu zmien. Zmien k lepšiemu.

Regionálne rozloženie predložených / podporených projektov:

Kraj Počet predložených projektov Požadovaná suma Počet podporených projektov Projekty podporené v sume
Banskobystrický 26 1 243 140 Sk 4 165 000 Sk
Košický 12 561 320 Sk 3 128 500 Sk
Bratislavsky 9 429 575 Sk 2 97 000 Sk
Prešovský 8 366 236 Sk 2 94 500 Sk
Trenčiansky 5 250 000 Sk 1 15 000 Sk
Žilinský 5 222 350 Sk - -
Trnavský 4 198 690 Sk - -
Nitriansky 3 142 255 Sk - -
Spolu: 72 3 413 566 Sk 12 500 000 Sk

Do programu sa zapojilo 32 obcí, 30 mimovládnych organizácií, 8 fyzických osôb a 2 školy. Podporené boli 4 obce, 7 mimovládnych organizácií, 1 fyzická osoba.

Podporené boli tieto typy verejnoprospešných aktivít/ projektov:

 • výstavba multifunkčnej autobusovej zastávky
 • vybudovanie prírodného amfiteátra
 • rekonštrukcia zvonice
 • rekonštrukcia studne a prestrešenie prírodného prameňa
 • rekonštrukcia studne
 • rekonštrukcia ihriska
 • rekonštrukcia budovy
 • osvetlenie prírodného klziska
 • obnova vodných nádrží s drevených žľabov
 • obnova turistického náučného chodníka
 • obnova parku
 • podpora múzea

Predložené projekty posudzovalo šesť posudzovateľov a posudzovateliek z rôznych regiónov Slovenska a traja zástupcovia zo spoločnosti Baumit, spol. s r.o. Posudzovania prebiehali v regiónoch Slovenska:

 1. Emília Pastirčáková, projektová manažérka Komunitnej nadácie Prešov
 2. Zora „Kalka“ Pauliniová, architektka, mediátorka, bratislavská ochranárka
 3. Milan Hronec, projektový koordinátor Programov rozvoja vidieka a rómskeho komunitného programu Nadácie Ekopolis
 4. Ida Adolfová, projektová manažérka Komunitnej nadácie Zdravé mesto Banská Bystrica
 5. Barbora Paulenová, projektová manažérka Komunitnej nadácie Bratislava
 6. Paulina Urdova, projektová manažérka z OZ SOSNA
 7. Ing. Ľuboš Fussek, riaditeľ, konateľ Baumit, spol. s r.o.
 8. RNDr. Eva Tomaschová, asistentka riaditeľa Baumit, spol. s r.o.
 9. Ing. Tomáš Sepp, marketingový riaditeľ, prokurista Baumit, spol. s r.o.