Navigačné menu

Preskočiť navigáciu

Grantový program Tu sa nám páči tu chceme žiť, 3. ročník

Spoločnosť Baumit v spolupráci s Centrom pre filantropiu, n.o. týmto programom už po tretí rok pomáha aktívnym ľuďom z celého Slovenska prispieť k zlepšeniu svojho prostredia priamo v lokalite, regióne, v kde žijú. Tretí ročník programu sa konal v roku 2007.

Do programu predložilo, k uzávierke 14.5.2007, svoje projekty 167 organizácií a jednotlivcov, ktoré požadovali celkovú sumu 7,1 mil. Sk. Podporených bolo 11 projektov v sume 500 000 Sk.

Regionálne rozloženie predložených / podporených projektov:

Kraj Počet predložených projektov Požadovaná suma Počet podporených projektov Projekty podporené v sume
Banskobystrický 44 1 868 442 Sk 3 143 000 Sk
Košický 38 1 353 090 Sk - -
Nitriansky

26

913 923 Sk 4 177 000 Sk
Prešovský 18 876 743 Sk 2 90 000 Sk
Žilinský 12 583 800 Sk 1 40 000 Sk
Trnavský 10 500 000 Sk - -
Trenčiansky 10 600 000 Sk 1 50 000 Sk
Bratislavsky 9 441 525 Sk - -
Spolu: 167 7 137 523 Sk 11 500 000 Sk

Do programu sa zapojilo 66 obcí a miest, 59 mimovládnych organizácií, 36 fyzických osôb a 6 škôl. Podporené boli 3 obce, 4 mimovládne organizácie, 3 fyzické osoby a jedna škola.

Vážime si úsilie a snahu ľudí prispieť svojím projektom k zmene a zlepšeniu životného prostredia vo obci, meste. Žiaľ, z množstva projektov, ktoré prišli do tohto programu, mohlo byť podporených len obmedzený počet nápadov.

Podporené boli tieto typy verejnoprospešných aktivít/ projektov:

 • Vybudovanie prírodného amfiteátra
 • Úprava verejných priestranstiev
 • Úprava prístrešku
 • Renovácia budovy
 • Rekonštrukcia pútnického miesta
 • Rekonštrukcia mlyna
 • Obnova parku
 • Obnova amfiteátra
 • Rekonštrukcia zvonice
 • Informačné panely o zdrojoch vody

O podporení projektov rozhodovala nezávislá hodnotiaca komisia posudzovateľov z rôznych regiónov Slovenska a zástupcovia zo spoločnosti Baumit, spol. s r.o.:

 1. Emília Pastyrčáková, projektová manažérka Komunitnej nadácie Prešov
 2. Silvia Szaboová, manažérka pre komunitné projekty, projektu „Riečna zmluva v povodí rieky Hornád“, o.z. Sosna
 3. Zuzana Thullnerová, Centrum pre filantropiu, n.o.
 4. Zora „Kalka“ Pauliniová, architektka, mediátorka, bratislavská ochranárka
 5. Milan Hronec, projektový koordinátor Programov rozvoja vidieka a rómskeho komunitného programu Nadácie Ekopolis
 6. Ida Adolfová, projektová manažérka Komunitnej nadácie Zdravé mesto Banská Bystrica
 7. Boris Hochel, architekt, venuje sa vidieckej a pôvodnej architektúre
 8. Ing. Ľuboš Fussek, riaditeľ, konateľ Baumit, spol. s r.o.
 9. RNDr. Eva Tomaschová, asistentka riaditeľa Baumit, spol. s r.o.
 10. Ing. Tomáš Sepp, marketingový riaditeľ, prokurista Baumit, spol. s r.o.