Navigačné menu

Preskočiť navigáciu

Grantový program Tu sa nám páči tu chceme žiť, 2. ročník

2. ročník programu sme realizovali v roku 2006. Do programu, termínu uzávierky 18.4.2006, predložilo svoje projekty 124 žiadateľov, ktorí žiadali sumu 5,8 mil. Sk. Podporených bolo 11 projektov v sume 500 000 Sk.

Cieľom programu „Tu sa nám páči tu chceme žiť“ je pomôcť aktívnym ľudom z celého Slovenska, ktorí chcú prispieť k zlepšeniu svojho prostredia priamo v lokalite, regióne, v ktorom žijú.
V programe sú podporený ľudia, ktorí chcú zušľachtiť priestor, v ktorom žijú, tomuto cieľu venujú vlastnú aktivitu a príspevok vo forme času, práce, kreativity.

Regionálne rozloženie predložených / podporených projektov:

Kraj Počet predložených projektov  Požadovaná suma Počet podporených projektov Projekty podporené v sume
Banskobystrický 40 1 899 774 Sk 5 236 800 Sk
Košický 17 761 453 Sk 1 50 000 Sk
Prešovský 16 741 877 Sk 1 40 000 Sk
Bratislavský 14 655 047 Sk 1 50 000 Sk
Žilinský 12 537 159 Sk 1 49 400 Sk
Trenčiansky 9 428 216 Sk 1 43 800 Sk
Trnavský 9 405 000 Sk 1 30 000 Sk
Nitriansky 7 341 550 Sk - -
Spolu: 124 5 770 076 Sk 11 500 000 Sk

Do programu sa zapojilo 45 obcí a miest, 55 mimovládnych organizácií, 12 fyzických osôb, 11 škôl a jedno zariadenie cirkvi. Podporené boli 2 obce, 7 mimovládnych organizácií a 2 fyzické osoby.

Podporené boli tieto typy verejnoprospešných aktivít/ projektov:

 • Úprava potoka
 • Rekonštrukcia športoviska
 • Rekonštrukcia studne
 • Rekonštrukcia fontány
 • Postavenie chlebovej pece
 • Podpora opálovej bane
 • Obnova kultúrnej pamiatky
 • Obnova autobusovej zastávky
 • Dostavba vyhliadkovej veže
 • Rekonštrukcia detského ihriska

Predložené projekty posudzovalo šesť posudzovateľov a posudzovateliek z rôznych regiónov Slovenska a traja zástupcovia zo spoločnosti Baumit, spol. s r.o.:

 1. 1. Zora „Kalka“ Pauliniová, architektka, mediátorka, bratislavská ochranárka;
 2. 2. Boris Hochel, architekt, venuje sa vidieckej a pôvodnej architektúre;
 3. 3. Katka Minárová, projektová manažérka Komunitnej nadácie Prešov;
 4. 4. Silvia Szaboová, manažérka pre komunitné projekty, projektu „Riečna zmluva v povodí rieky Hornád“, o.z. Sosna;
 5. 5. Inge Bernátová, koordinátorka vidieckych rozvojových programov o.z. VOKA;
 6. 6. Michaela Galvánková, Riaditeľka vidieckej rozvojovej agentúry o.z. Vydra
 7. Ing. Ľuboš Fussek, riaditeľ, konateľ Baumit, spol. s r.o.
 8. RNDr. Eva Tomaschová, asistentka riaditeľa  Baumit, spol. s r.o.
 9. Ing. Tomáš Sepp, marketingový riaditeľ, prokurista Baumit, spol. s r.o.