Navigačné menu

Preskočiť navigáciu

11.ročník

K dátumu uzávierky do 10. júla 2018 bolo do 11. ročníka programu predložených 20 projektov a celková požadovaná suma bola vyše 21 tis. €

Externá hodnotiaca komisia rozhodla o prerozdelení sumy 13 000 euro medzi 16 projektov.

Podporené boli tieto typy verejnoprospešných aktivít/ projektov:

• Obnova hradného mostu
• Znižovanie produkcie odpadu 
• Obnova sochy
• Rekonštrukcia a inštalácia Info Art Vagóna 
• Vybudovanie turisticko-náučného chodníka
• Vytvorenie oddychovej zóny
• Obnova parku/ záhrady
• Osadenie informačných tabúľ
• Výsadba aleje jabloní do dediny 
• Obnova verejného priestranstva 
• Rekonštukcia zastávky

Predložené projekty posudzovali traja posudzovatelia:

Mgr. Jana Vlašičová, Slovenská sporiteľňa, a.s.
Ing. Tomáš Sepp Baumit, s.r.o.
RNDr. Eva Tomaschová Baumit, s.r.o.

Koordinátorka programu: Zuzana Thullnerová (Nadácia Centra pre filantropiu)