Navigačné menu

Preskočiť navigáciu

10. ročník

K dátumu uzávierky 10.júla 2015 bolo do 10. ročníka programu predložených 119 projektov a celková požadovaná suma bola vyše 93 tis. euro.

Externá hodnotiaca komisia, zástupcovia Centra pre filantropiu, n.o. a spoločnosti Baumit spol. s r.o. rozhodli o prerozdelení sumy 10 000 euro medzi 17 projektov.

V tomto jubilejnom 10. ročníku sa spoločnosť Baumit, s.r.o. rozhodla navyše oceniť jeden výnimočný projekt ako bonus podporou vo výške 1500 eur. Špeciálne ocenenie pri príležitosti 10. výročia fungovania grantového programu pre aktívnych ľudí získal projekt Združenia záchrany cirkevných pamiatok v Modre. Spoločnosť Baumit si ocenila združenie, ktoré sa dlhodobo uchádza o podporu v grantovom programe a v minulosti bolo viac, krát podporené. Združenie od roku 2010 pomáha rekonštruovať gotický kostol sv. Jána Krstiteľa v Modre. Združeniu tiež bude poskytnutá zľava na stavebný materiál.

Podporené boli tieto typy verejnoprospešných aktivít/ projektov:

• Obnova národnej kultúrnej pamiatky
• Revitalizácia zanedbanej plochy, rekonštrukcia oddychovej zóny, obnova parku
• Revitalizácia zanedbaných lesných studničiek
• Vybudovanie turisticko-náučného chodníka
• Úprava podchodu
• Výstavba prírodného amfiteátru
• Osadenie pitnej fontánky a vytvorenie oddychového bodu pre cykloturistov
• Dobudovanie prestrešenia pri historickej sklárskej peci
• Rekonštrukcia studne
• Sprístupnenie ovocného sadu
• Vytvorenie medovej záhrady

Predložené projekty posudzovali traja posudzovatelia z rôznych regiónov Slovenska a traja zástupcovia zo spoločnosti Baumit, spol. s r.o:

Natália Kušnieriková z FBE Bratislava s.r.o., konzultačná a školiaca spoločnosť
Ivana Brezinská z Občianskeho združenia Petržalské ihriská
Ivana Kmeťová z Občianskeho združenia Návrat
Ing. Tomáš Sepp Baumit, s.r.o.
RNDr. Eva Tomaschová Baumit, s.r.o.

Koordinátorka programu: Zuzana Thullnerová (Nadácia Centra pre filantropiu)