Navigačné menu

Preskočiť navigáciu

Grantový program Tu sa nám páči tu chceme žiť, 1. ročník

Program mal svoju premiéru v roku 2005. Do programu, termín uzávierky 24.2.2005, predložilo svoje projekty 282 žiadateľov, ktorí žiadali sumu 13 mil. Sk. Podporených bolo 13 projektov v sume 500 109 Sk. Dvadsiatim ďalším projektom sa spoločnosť Baumit rozhodla pomôcť pri realizácií ich projektu poskytnutím zľav pri nákupe spotrebného materiálu od Baumit s.r.o. Cieľom programu „Tu sa nám páči tu chceme žiť“ je pomôcť aktívnym ľudom z celého Slovenska, ktorí chcú prispieť k zlepšeniu svojho prostredia priamo v lokalite, regióne, v ktorom žijú.
V programe sú podporený ľudia, ktorí chcú zušľachtiť priestor, v ktorom žijú, tomuto cieľu venujú vlastnú aktivitu a príspevok vo forme času, práce, kreativity.

Regionálne rozloženie predložených / podporených projektov:

Kraj Počet predložených projektov Požadovaná suma Počet podporených projektov Projekty podporené v sume
Banskobystrický 69 3 126 257 Sk 5 192 109 Sk
Bratislavský 35 1 612 771 Sk 3 134 400 Sk
Košický 43 1 969 308 Sk 1 38 100 Sk
Prešovský 19 941 390 Sk 1 17 500 Sk
Trenčiansky 37 1 753 192 Sk 2 83 000 Sk
Žilinský 29 1 371 079 Sk 1 35 000 Sk
Nitriansky 37 1 763 680 Sk - -
Trnavský 13 645 194 Sk - -
Spolu: 282 13 182 871 Sk 13 500 109 Sk


Predložené projekty posudzovalo deväť posudzovateľov a posudzovateliek z rôznych regiónov Slovenska a traja zástupcovia zo spoločnosti Baumit, spol. s r.o.:

 1. 1. Zora „Kalka“ Pauliniová, architektka, mediátorka, bratislavská ochranárka;
 2. 2. Boris Hochel, architekt, venuje sa vidieckej a pôvodnej architektúre;
 3. 3. Daniela Danihelová, projektová manažérka Komunitnej nadácie Bratislava;
 4. 4. Katka Minárová, projektová manažérka Komunitnej nadácie Prešov;
 5. 5. Silvia Szaboová, manažérka pre komunitné projekty, projektu „Riečna zmluva v povodí rieky Hornád“, o.z. Sosna;
 6. 6. Jana Končeková, manažérka malej grantovej schémy projektu Tvoj Spiš, o.z. ETP Slovensko;
 7. 7. Jano Roháč, projektový manažér nadácie Ekopolis;
 8. 8. Inge Bernátová, koordinátorka vidieckych rozvojových programov o.z. VOKA;
 9. 9. Michaela Galvánková, Riaditeľka vidieckej rozvojovej agentúry o.z. Vydra;
 10. Ing. Ľuboš Fussek, riaditeľ, konateľ Baumit, spol. s r.o.
 11. RNDr. Eva Tomaschová, asistentka riaditeľa Baumit, spol. s r.o.
 12. Ing. Tomáš Sepp, marketingový riaditeľ, prokurista Baumit, spol. s r.o.